Переможці 2011 року

Всеукраїнського конкурсу 
«Шкільна бібліотека» Номінація «Бібліотека ХХІ століття»

Заінчковська Людмила Віталіївна, завідуюча бібліотекою, Денисенко Оксана Миколаївна, заступник директора з науково-методичної роботи муніципального колегіуму Миколаївської міської ради Миколаївської області.
Миколаївський муніципальний колегіум є державним загальноосвітнім навчальним закладом, що забезпечує академічну і практичну природничо-математичну та суспільно-гуманітарну підготовку здібної та талановитої молоді південного регіону України, здобуття нею освіти понад державний рівень. Миколаївський муніципальний колегіум з 2006 року є експериментальним навчальним закладом всеукраїнського рівня. На базі закладу проходять Всеукраїнські експерименти: «Формування національної самосвідомості учнів на традиціях кобзарського мистецтва», «Художньо-естетична освіта і виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі впровадження інтегрованих курсів», «Формування інтелектуальної культури особистості».


ЗАІНЧКОВСЬКА Людмила Віталіївна

Посада: завідувач бібліотеки
Професійний портрет
Освіта: вища за спеціальністю "Бібліотекознавство і бібліографія"; кваліфікаційна категорія «провідний бібліотекар»; стаж бібліотечної роботи — 33 роки; відзначена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України та грамотами регіонального і місцевого рівнів.

ДЕНИСЕНКО Оксана Миколаївна
Посада: заступник директора з науково-методичної роботи, куратор бібліотеки
Професійний портрет
Освіта: вища  за спеціальністю "Практичний психолог"; стаж управлінської діяльності — 13 років; учасник фахових конкурсів — І місце в обласному конкурсі програм для наукових товариств учнів, І місце у Всеукраїнському конкурсі моделей наукових товариств (м. Київ); її вихованці є переможцями Всеукраїнських учнівських олімпіад, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук; діяльність відзначена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, грамотою управління освіти Миколаївської обласної державної адміністрації.
Тема роботи: «Бібліотека класична, бібліотека дуалізована, бібліотека модернова».
Опис конкурсної роботи
У конкурсній роботі представлено опис інноваційного управлінського проекту розбудови шкільної бібліотеки як головного науково-інформаційного центру колегіуму, який успішно реалізується шляхом виконання «Комплексної програми розвитку бібліотеки Миколаївського муніципального колегіуму на 2010-2013». Програма передбачає:
- поєднання традиційних форм бібліотечної роботи з можливостями інформаційно-комунікативних технологій;
- розвиток інформаційної культури та критико-аналітичних здібностей читачів;
- використання рекомендаційно-інформаційних, позитивно-ілюстративних, проектних та ігрових форм популяризації книги;
- створення електронних баз даних на основі власних фондів, мережі Інтернет;
- використання інформаційних ресурсів інших бібліотек.
Нині у бібліотеці активно формується універсальний фонд первинних і вторинних інформаційних документів на всіх видах носіїв інформації, функціонує медіатека, створюється електронний каталог на основі АБІС ІРБІС; розроблена комплексна програма формування бібліотечно-бібліографічної грамотності школярів; діяльність бібліотеки презентовано на власному сайті; на базі бібліотеки працює типографія; реалізується програма «Обдарованість»; з вересня 2011 року на базі колегіуму в рамках всеукраїнського експерименту з медіа-освіти буде впроваджена спеціалізована навчальна програма «Медіа-культура».

Номінація «Бібліотекар-дослідник»
Семеренко Світлана Іванівна, завідуюча бібліотекою позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» м. Енергодара Запорізької області.
Діяльність Центру дитячої та юнацької творчості міста Енергодара сприяє гармонійно-духовному, естетичному, інтелектуальному, трудовому та фізичному розвитку і самовиявленню дітей, задоволенню їх здібностей і потреб, розкриттю творчих можливостей. Пізнавальна діяльність дає можливість дітям виступати в нових соціальних амплуа, займати ролі, які відрізняються від ролі учня.
Позашкільна освіта у Центрі здійснюється за такими напрямами: декоративно-ужитковий, технічний, художньо-естетичний, військово-патріотичний, науково-дослідницький (відділення Малої академії наук України).
Також у Центрі на 2011–2015 рр. запроваджено проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Професійне самовизначення обдарованої особистості дитини через психолого-педагогічне проектування в системі позашкільної освіти». Бібліотека як структурна одиниця закладу бере участь у психолого-педагогічному експерименті за програмою «Універсал». На першому етапі реалізації програми відбувається створення банка інформаційних матеріалів.


СЕМЕРЕНКО Світлана Іванівна
Посада: завідувач бібліотеки
Професійний портрет
Освіта: вища спеціаліст за кваліфікацією "Учитель фізики і астрономії" та магістр за спеціальністю «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»);
бібліотечний стаж — 10 років, стаж роботи в ЦДЮТ на посаді бібліотекаря — 7 років.
Учасник Всеукраїнських науково-практичних конференцій, автор публікацій у фахових виданнях з книгознавства, поліграфії і видавничої справи, лауреат конкурсу освітніх інновацій у номінації «Інноватика у загальній, середній, позашкільній освіті та у школах-інтернатах» з теми «Інформаційно-маркетингова діяльність бібліотеки позашкільного закладу» (Київ, 2009), автор інноваційного проекту «Як зробити українську книжку конкурентоспроможною на вітчизняному та світовому ринках» — І місце у ІV Всеукраїнському молодіжному конкурсу «Новітній інтелект України» Запорізького регіонального відбіркового етапу.
Тема роботи: «Інноваційна діяльність бібліотеки позашкільного закладу: маркетинговий підхід»
Опис конкурсної роботи
У роботі подано обґрунтування теоретико-методологічних засад трансформації сучасної бібліотеки позашкільного закладу як культурно-інформаційного центру на основі маркетингового підходу; створення моделі діяльності бібліотеки позашкільного закладу, проведення маркетингових досліджень, пошук нових можливостей обслуговування користувачів бібліотеки Центру дитячої та юнацької творчості.
Висвітлено діяльність бібліотеки позашкільного навчального закладу, що поєднує традиційні форми роботи з упровадженням новітніх інформаційних технологій, трансформаційні зміни, які відбуваються у бібліотеці ЦДЮТ завдяки інноваційній діяльності.
Рекомендації, сформовані як результат проведеної науково-дослідної роботи, лягли в основу посібника «Особливості маркетингу в діяльності бібліотек навчальних закладів: методичні поради на допомогу бібліотечним працівникам».

Номінація «Майстер бібліотечної справи»
Мархайчук Марина Володимирівна, завідуюча інформаційно-бібліотечним центром навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ ступенів - гімназії № 5» м. Славути Хмельницької області. 
НВК «Загальноосвітня школа 1-111 ст. гімназія» № 5 — інноваційний навчальний заклад економічного профілю, мета діяльності якого розвиток і формування соціально зрілої, високоінтелектуальної, економічно компетентної, духовно багатої, творчо активної особистості. Серед пріоритетів закладу такі:

- якісна освіта учасників навчально-виховного процесу;

- формування економічних компетентностей школярів;

- інтеграція економіки з усіма навчальними предметами;

комп'ютеризація економічної освіти;
- мультимедійні та сучасні прогресивні технології в навчально-виховному процесі;
- здоровий спосіб життя;
- психологізація навчально-виховного процесу;
- інформаційна культура учасників освітнього процесу. 

МАРХАЙЧУК Марина Володимирівна

Посада: завідувач інформаційно-бібліотечного центру
Професійний портрет
Освіта; вища  за спеціальністю "Бібліотекознавство та бібліографія; бібліотечний стаж — 23 роки; кваліфікаційна категорія «провідний бібліотекар». Фахівець високого рівня професійної культури, здійснює активний пошук нових підходів до форм і методів бібліотечної роботи, використовуючи сучасні педагогічні інновації. Активно ділиться своїм багатим досвідом з колегами в рамках методичної роботи з бібліотекарями навчальних закладів.
Переможець Всеукраїнського конкурсу «Шкільний бібліотекар 2009 року». Відзначена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, грамотами управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації. Нагороджена нагрудним знаком "Відмінник освіти України".
Тема роботи: «Шкільна бібліотека — інформаційний соціокультурний центр»
Опис конкурсної роботи
У роботі представлено кодекс професійної майстерності, розкрито основи професійного капіталу, що ґрунтується на вдало продуманій індивідуальній траєкторії бібліотекаря, визначено формулу успіху роботи шкільної бібліотеки та шляхи підвищення рівня професійної майстерності бібліотекаря на основі акмеологічного підходу.
Автор презентує особливості власної творчої роботи з формування бібліотечно-бібліографічної культури користувачів, використання методу портфоліо у підвищенні мотивації навчальної діяльності читача та представила серію бібліотечних уроків для учнів 1-11 класів, сценарії вагомих заходів діяльності шкільної бібліотеки.
На базі досвіду автора роботи багато років поспіль працює школа перспективного досвіду для бібліотекарів: майстер-клас «Професіонал — професіоналу». Автор веде консультативний курс «Секрети бібліотечної майстерності», упродовж 2-х років надано 53 консультації з різних аспектів бібліотечної роботи.

Номінація «Компетентний читач»
Горпинич Неля Владиславівна, вчитель початкових класів комунального закладу "Комсомольський навчально-виховний заклад "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Гуляйпільської районної ради Запорізької області.
Комсомольський навчально-виховний комплекс здійснює освітню діяльність з 1936 року. Як навчально-виховний заклад І–ІІІ ступенів — дошкільний навчальний заклад функціонує з 2000 року. Сьогодні Комсомольський НВК забезпечує високий загальнокультурний та освітній рівні підготовки сільської молоді, формує основи інтелектуальної, морально-вихованої і духовно-розвинутої особистості, розвиває стійку увагу до набуття, поширення та поглиблення знань.
Колектив навчально-виховного комплексу працює над науково-методичною проблемою «Компетентнісно-орієнтоване навчання як засіб розвитку і саморозвитку особистості».


ГОРПИНИЧ Неля Владиславівна
Посада: учитель початкових класів
Професійний портрет
Освіта: вища за спеціальністю "Методика і педагогіка початкового навчання", педагогічний стаж - 20 років, вища кваліфікаційна категорія, присвоєно звання «вчитель-методист»;  є автором публікацій у науково-методичному журналі «Початкова школа» та журналі «Початкове навчання і виховання»; відзначена Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України, Дипломом Міністерства освіти і науки України за розвиток творчих здібностей учнівської молоді (2003); грамотами регіонального та місцевого рівнів,  нагороджена нагрудним знаком "Відмінник освіти України".
Вихованці автора є учасниками та призерами творчих шкільних та районних конкурсів «Книга — твоє вікно у світ», «Шевченківські читання», «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу», є переможцями шкільних і районних олімпіад, учасниками та переможцями Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів «Колосок», «Кенгуру», «Космічні фантазії». 
Тема роботи: «Формування читацьких інтересів молодших школярів у процесі роботи з дитячою книжкою»
Опис конкурсної роботи
У роботі представлено науково-теоретичне обґрунтування шляхів формування читацьких компетентностей молодших школярів, засобів впливу на розвиток їх читацьких інтересів; сформована методична модель базової структури читацької компетентності, окреслені шляхи підвищення ефективності уроків позакласного читання відповідно до сучасних вимог та створена організаційно-методична система формування школярів-читачів.
Автор акцентує увагу на таких складових системи роботи з дитячою книжкою, як: виховання читацької компетентності в урочній діяльності, позакласній роботі, співпраці з батьками, співпраці з бібліотекою.
Практична значущість досвіду полягає у розробці та практичному впровадженню таких електронних продуктів, які є потужним засобом, спрямованим на підвищення ефективності самостійної роботи читачів комп’ютерної доби, на зацікавленість учнів художнім твором, стимулювання його прочитання і перечитування в ході аналітичної роботи, що в результаті приводить до ствердження активної читацької позиції, а саме:
• електронний посібник «Читацький щоденник», робота з яким передбачає використання медіа-технологій;
• посібник «Портфоліо читача» — використання сучасної технології портфоліо, на думку автора, дає можливість накопичувати та оцінювати індивідуальні читацькі досягнення школярів;
• інтерактивний інтелектуальний марафон «Сторінками улюблених книг»;
• клубу сімейного читання «Родинне вогнище».

Номінація «З комп’ютером на «ТИ»
Литвин Наталія Василівна, завідуюча бібліотечно-інформаційним центром спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ ступенів № 12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій м. Білої Церкви Київської області.
Загальноосвітня школа № 12 з 2003 року працює у статусі спеціалізованої з поглибленим вивченням інформаційних технологій. Вивчення інформатики починається з 2-го класу. У старших класах вивчаються інформаційні технології. Для якісного вивчення спеціалізованих дисциплін заклад має п'ять навчально-комп'ютерних комплексів та один мобільний комп'ютерний клас на основі нетбуків. Інформатику та інформаційні технології викладають досвідчені вчителі — переможці обласного та всеукраїнського етапів конкурсу «Вчитель року».
Заклад — щорічний дипломант міжнародних виставок «Сучасна освіта в Україні». За результатами Всеукраїнської громадської акції школа визнана Флагманом сучасної освіти України та нагороджена знаком «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки України». З 2009 року розпочалась дослідно-експериментальна робота з теми «Науково-методичні основи використання ІКТ у навчально-виховному процесі в середовищі "1 учень — 1 комп'ютер" на базі шкільних нетбуків» у рамках всесвітньої освітньої ініціативи ШТЕЬ. Бібліотечно-інформаційний центр є базовим в області, де широко використовуються в роботі з учнями інформаційні технології.


ЛИТВИН Наталія Василівна
Посада: завідувач бібліотечно-інформаційного центру
Професійний портрет
Освіта: вища за спеціальністю "Бібліотекознавство та бібліографія", стаж бібліотечної роботи — 34 роки, на посаді завідувача БІЦ — 24 роки; кваліфікаційна категорія «провідний бібліотекар»; є переможцем Всеукраїнського огляду-конкурсу бібліотек навчальних закладів (2002), Всеукраїнського огляду-конкурсу «Живи, книго!» (2002, 2007), Всеукраїнського конкурсу «Шкільний бібліотекар 2005 року»; праця відзначена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України та грамотами регіонального та місцевого рівнів, нагороджена нагрудним знаком "Відмінник освіти України". 
З 2007 року є керівником обласної школи передового педагогічного досвіду бібліотекарів з проблеми «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в практику роботи шкільної бібліотеки».
Тема роботи: «Комп'ютерні технології — складова інноваційної діяльності шкільного бібліотекаря»
Опис конкурсної роботи
У роботі представлено результати роботи автора над проблемою перебудови шкільних бібліотек у потужні бібліотечно-інформаційні центри через упровадження в практику роботи новітніх інформаційно-комунікаційних технологій; описано досвід створення єдиного інформаційно-освітнього середовища навчального закладу на базі сайту БЩ (http://bcschoollib12.at.ua/index/novini/0-52] з використанням традиційних та електронних джерел інформації. Досконале володіння автором найсучаснішими ІКТ дає змогу розширити функціонально-змістовий діапазон діяль­ності шкільної бібліотеки, значно збільшити репертуар інформаційних послуг, які якнайпов­ніше задовольняють потреби в інформації шкільної спільноти; створити комфортні умови в бібліотечно-інформаційному центрі для користувачів різних категорій; сформувати високий рівень інформаційної та читацької культури користувачів; досягнути позитивного іміджу шкільної бібліотеки, бібліотекаря, основу праці якого складає інноваційна діяльність.
Робота проілюстрована електронними документами та інформаційною продукцією, яка щоденно створюється бібліотекарем і активно використовується користувачами: учнями, вчителями, батьками і колегами-бібліотекарями.

Номінація «Методист-порадник»
Олейникова Ірина Юріївна, методист вищої категорії інституту післядипломної освіти Севастопольського міського гуманітарного університету
Інститут післядипломної освіти є міським центром освіти, науки і культури, регіональним центром підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, структурним підрозділом Севастопольського міського гуманітарного університету.


ОЛЕЙНИКОВА Ірина Юріївна

Посада: методист з інформаційно-бібліотечного забезпечення навчально-виховного процесу в ЗНЗ науково-методичного центру інформаційного забезпечення й інформатизації освіти.

Професійний портрет

Освіта: вища за спеціальністю "Українська мова і література"; бібліотечний стаж — 16 років, педагогічний стаж — 11 років; стаж роботи на посаді методиста ІПО СМГУ — 10 років; кваліфікаційна категорія «методист вищої категорії». Досвідчений, знаний в Україні і за її межами методист, демонструє високу результативність своєї діяльності, автор численних публікацій у фахових виданнях України та Росії, методичних розробок для шкільних бібліотекарів, учасник багатьох науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів.
Про високий рівень науково-методичної роботи свідчать перемоги бібліотекарів на Всеукраїнських конкурсах «Шкільний бібліотекар» (2005, 2007, 2009). Праця відзначена Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, Управління освіти і науки Севастопольської міської державної адміністрації.
Тема роботи: «Науково-методична робота щодо використання ІКТ у праці шкільних бібліотекарів і просування та розвиток дитячого читання»
Опис конкурсної роботи
Конкурсна робота є своєрідним портфоліо методиста, у якому розкрито системний підхід до організації методичної роботи з бібліотекарями навчальних закладів міста Севастополя через призму впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. Методичні цілі реалізуються через:
- особливості функціонування багаторівневої системи підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів, науково-методичної та організаційно-методичної роботи;
- організацію та керування процесом упровадження ІКТ у шкільних бібліотеках;
- створення та адміністрування бібліотечного сайту та сайту «Юні читачі шкільних бібліотек»;
Для бібліотекарів у системі підвищення кваліфікації впроваджено проблемно-тематичні курси з впровадження ІКТ; активно працює творча група «Використання сучасних ІКТ у практиці шкільних бібліотек», а також майстер-клас «Основи інформаційної культури»; створено зведений електронний каталог за програмою ІРБІС.
Описаний досвід характеризується високою результативністю: переважна більшість бібліотекарів навчальних закладів активно використовують можливості ІКТ: створюють нові електронні бібліотечні та інформаційні продукти, електронні бібліотеки, реалізують бібліотечні проекти, відкрили свої електронні адреси, стали активними учасниками мережевого співтовариства (група «Шкільні бібліотекарі» на соціальному сервісі Google) тощо.
Матеріали взято з журналу ШБІЦ №9-2011

Комментариев нет:

Отправить комментарий