23.05.2019

Увага!


        

До відома методистів, 
керівників закладів освіти, 
бібліотечних і педагогічних працівників!

Важлива інформація!


Повідомляємо про здійснення електронної розсилки на заклади післядипломної педагогічної освіти листа ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти" від 23.05.2019 № 22.1/10-2024 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Шкільна бібліотека-2020".

Бажаючі взяти участь у Конкурсі мають представити конкурсну роботу – добірку матеріалів у форматі тематичного електронного портфоліо. 
Учасниками Конкурсу можуть бути керівники, бібліотекарі, педагоги закладів загальної середньої та позашкільної освіти, методисти закладів післядипломної педагогічної освіти та методичних установ одноосібно або у складі творчого колективу.
Для участі в Конкурсі необхідно підготувати такі матеріали:
анкету учасника/учасників із зазначенням посилання на конкурсну роботу (додаток 1)
мотиваційне есе (додаток 2), у разі колективної роботи есе готується одне від усіх учасників творчого колективу;
згоду/згоди на обробку персональних даних;
паспорт бібліотеки закладу освіти (додаток 3); подається лише у випадку, якщо конкурсант є бібліотекарем або керівником закладу. 
Звертаємо увагу, що оцінюються лише е-портфоліо. Анкети, мотиваційні есе учасників, паспорти бібліотек оцінюванню не підлягають.
Для участі переможців 2-го етапу Конкурсу в 3-му (всеукраїнському) етапі організаційні комітети 2-го етапу мають до 10 квітня 2020 року надіслати організаційному комітетові всеукраїнського етапу подання (форма подання додається).
Учасникам 3-го (всеукраїнського) етапу необхідно у період з 15 до 23 квітня 2020 року:
зареєструватися на офіційній сторінці Конкурсу в розділі «Реєстрація учасників» (https://schoollibrary2013.blogspot.com/p/blog-page.html); реєстрацію колективної роботи може здійснити один із учасників, зазначивши інформацію про всіх членів творчого колективу в алфавітному порядку (реєстраційна форма для попереднього ознайомлення та зразок заповнення  додаються);
надіслати на електронну адресу Конкурсу bibl.imzo@ukr.net:
мотиваційне есе,
паспорт бібліотеки (лише для бібліотекарів та керівників закладів освіти),
згоду/згоди на обробку персональних даних (скан-копія),
портретне фото у форматі JPG, JPEG.

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» пропонуємо один з можливих варіантів тексту згоди на збір та обробку персональних даних (завантажити):

ЗГОДА
на збір та обробку персональних даних

Я, ___________________________________________________________ ,
(П. І. Б.)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(посада, місце роботи)

шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, № 2297-VІ надаю згоду на обробку моїх персональних даних з метою забезпечення моєї участі у Всеукраїнському конкурсі «Шкільна бібліотека – 2020» та заходах, що пов’язані з його проведенням. Ця згода надається на здійснення дій відносно моїх персональних даних, що будуть необхідними або бажаними для досягнення зазначених вище цілей, а саме: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), використання, розповсюдження (передача), надання третім особам.

«____» __________ 20___ року, _____________________ (_____________)
(прізвище)                               (підпис)06.05.2019

До уваги учасників Конкурсу!

    

Шановні учасники Конкурсу!

                                                      Організаційним комітетом
Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека-2020»
  (протокол № 1 від 15 квітня 2019 року)     

орієнтовні критерії оцінювання
Всеукраїнського конкурсу 


При підготовці конкурсних матеріалів передусім надавайте значення змістовному наповненню та враховуйте:
·       відповідність темі номінації;
·       інформаційну насиченість;
·       практичну спрямованість;
·       цілісність, тематичну завершеність;
·       доступність та доцільність матеріалів;
·       чіткість, лаконічність, грамотність;
·    дотримання норм законодавства України про захист авторських прав. 

Номінація «Модель бібліотеки Нової Української школи»
Оцінюється:
    v інноваційність, унікальність, доцільність моделі;
vвідповідність між метою, завданнями діяльності бібліотеки та складовими моделі;
v ефективність моделі (прогнозована або наявна);
vмоделювання і планування діяльності з розвитку бібліотеки, створення її позитивного іміджу;
vреалізація основних видів діяльності бібліотеки (бібліотечно-інформаційної, освітньої, культурно-просвітницької);
vвикористання сучасних бібліотечних методів, прийомів, форм роботи, застосування педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій;
vстворення умов для рівного доступу до інформаційних ресурсів бібліотеки;
vстворення сучасного бібліотечного простору;
vактивність бібліотеки в житті закладу освіти, громади;
vрезультативність, практична значущість діяльності.

Номінація «Медіакультура в бібліотечному просторі»
Оцінюється:
v інноваційність, унікальність діяльності бібліотеки з формування медіакультури та інформаційної компетентності учнів;
v системність та систематичність роботи;
v використання сучасних бібліотечних методів, прийомів, форм роботи, застосування педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій;
v забезпечення доступу до інформаційних ресурсів;
v сприяння підвищенню рівня обізнаності педагогів, батьків учнів з питань медіакультури;
v співпраця з педагогами, батьками, громадськими організаціями;
v результативність, практична значущість діяльності.

Номінація «Бібліотека – територія читання»
Оцінюється:
v інноваційність, унікальність діяльності бібліотеки з формування в учнів культури читання, популяризації книги та читання;
v системність та систематичність роботи;
v використання сучасних бібліотечних методів, прийомів, форм роботи, застосування педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій;
v створення комфортного бібліотечного середовища для читання та умов для рівного доступу до інформаційних ресурсів бібліотеки;
v формування фондів бібліотеки з урахуванням читацьких запитів;
v співпраця з педагогами, батьками, громадськими організаціями;
v результативність, практична значущість діяльності.

ЧИТАЙ І ПЕРЕМАГАЙ! УСПІХІВ!


26.02.2019

Про "Шкільну бібліотеку - 2020"До відома методистів, керівників закладів освіти, бібліотечних і педагогічних працівників!


З метою залучення дітей до читання, підтримки і вдосконалення діяльності бібліотек закладів загальної середньої та позашкільної освіти, піднесення ролі бібліотекаря в суспільстві та підвищення престижу бібліотечної професії у 2019-2020 навчальному році буде проведено Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека-2020».

Дивіться:
Лист Інституту модернізації змісту освіти від 23.05.2019 № 22.1/10-2024 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека-2020»  докладніше

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.04.2019 № 598 «Про затвердження номінацій та критеріїв оцінювання Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека-2020» докладніше

Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.02.2019 № 254 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека-2020» докладніше