06.05.2019

До уваги учасників Конкурсу!

    

Шановні учасники Конкурсу!

                                                      Організаційним комітетом
Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека-2020»
  (протокол № 1 від 15 квітня 2019 року)     

орієнтовні критерії оцінювання
Всеукраїнського конкурсу 


При підготовці конкурсних матеріалів передусім надавайте значення змістовному наповненню та враховуйте:
·       відповідність темі номінації;
·       інформаційну насиченість;
·       практичну спрямованість;
·       цілісність, тематичну завершеність;
·       доступність та доцільність матеріалів;
·       чіткість, лаконічність, грамотність;
·    дотримання норм законодавства України про захист авторських прав. 

Номінація «Модель бібліотеки Нової Української школи»
Оцінюється:
    v інноваційність, унікальність, доцільність моделі;
vвідповідність між метою, завданнями діяльності бібліотеки та складовими моделі;
v ефективність моделі (прогнозована або наявна);
vмоделювання і планування діяльності з розвитку бібліотеки, створення її позитивного іміджу;
vреалізація основних видів діяльності бібліотеки (бібліотечно-інформаційної, освітньої, культурно-просвітницької);
vвикористання сучасних бібліотечних методів, прийомів, форм роботи, застосування педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій;
vстворення умов для рівного доступу до інформаційних ресурсів бібліотеки;
vстворення сучасного бібліотечного простору;
vактивність бібліотеки в житті закладу освіти, громади;
vрезультативність, практична значущість діяльності.

Номінація «Медіакультура в бібліотечному просторі»
Оцінюється:
v інноваційність, унікальність діяльності бібліотеки з формування медіакультури та інформаційної компетентності учнів;
v системність та систематичність роботи;
v використання сучасних бібліотечних методів, прийомів, форм роботи, застосування педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій;
v забезпечення доступу до інформаційних ресурсів;
v сприяння підвищенню рівня обізнаності педагогів, батьків учнів з питань медіакультури;
v співпраця з педагогами, батьками, громадськими організаціями;
v результативність, практична значущість діяльності.

Номінація «Бібліотека – територія читання»
Оцінюється:
v інноваційність, унікальність діяльності бібліотеки з формування в учнів культури читання, популяризації книги та читання;
v системність та систематичність роботи;
v використання сучасних бібліотечних методів, прийомів, форм роботи, застосування педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій;
v створення комфортного бібліотечного середовища для читання та умов для рівного доступу до інформаційних ресурсів бібліотеки;
v формування фондів бібліотеки з урахуванням читацьких запитів;
v співпраця з педагогами, батьками, громадськими організаціями;
v результативність, практична значущість діяльності.

ЧИТАЙ І ПЕРЕМАГАЙ! УСПІХІВ!


Комментариев нет:

Отправить комментарий